Psychosomatische fysiotherapie


De psychosomatische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spannings- of stressklachten.

Spanningsklachten kunnen zowel van lichamelijke als geestelijke aard zijn. Er is sprake van spanningsklachten als deze klachten verband houden met lichamelijke en/of psychische overbelasting (stress). Deze klachten worden ook wel psychosomatische klachten genoemd.

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut zal u kunnen begeleiden en haar handelen richten op het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning. Daar er een directe of indirecte samenhang bestaat tussen lichaam en geest komen beide aspecten in de behandeling aan de orde.

Om uw stressreacties beter te kunnen begrijpen en waar mogelijk in gunstige zin te beïnvloeden, worden uw leef- en werkomstandigheden bij de behandeling betrokken.

De therapeut leert u luisteren naar uw eigen lichaam.